Awaya, Kentarō; Tanaka, Hiroshi; Hirowatari, Seigo; Mishima, Ken'ichi; Mochida, Yukio; Yamaguchi, Yasushi: Sensō sekinin - sengo sekinin. Nihon to Doitsu wa dō chigau ka, Tokyo: Asahi Shinbunsha (Asahi sensho 506), 1994. 272 S., 1400 Yen

Preview