Logo perspectivia.net
Feedback

Intelligenz als soziale Gruppe aus gesamteuropäischer Perspektive : Thesen zur Diskussion: „Die Intelligenz als soziale Gruppe. Eine Besonderheit peripherer Länder oder ein gesamteuropäisches Phänomen?“

W odróżnieniu od Jedlickiego i Kocki Denis Sdvižkov przedstawił tezę, że wykształcona elita posiadająca charakterystyczne poczucie misji dziejowej zaistniała nie tylko w Polsce i Rosji, lecz także w Niemczech i Francji. Sdvižkov, patrząc z perspektywy rozwoju dyskursu i historii pojęć, w swoim wystąpieniu skoncentrował się na wzajemnej relacji i ewolucji terminów „inteligencja” oraz „zacofanie i peryferia”. W XIX w. wykrystalizowanie się warstwy inteligencji stało się niezbędną przesłanką do wykształcenia się nowoczesnych narodów. Dopiero klęska liberalnych rewolucji w 1848 r. oznaczała powolną marginalizację inteligencji jako warstwy społecznej w najbardziej rozwiniętych krajach Europy Zachodniej – inaczej niż pozostałych krajach postrzeganych jako „peryferyjne”, w dziejach których przypadła jej bardziej eksponowana rola.

Zip-Download

Cite

Citation style:
Could not load citation form.

Joachim-Lelewel-Discussions : Contributions of the Series of Lectures of the same name at the German Historical Institute Warschau

Rights

Use and reproduction:

Access Statistic

Total:
Downloads:
Abtractviews:
Last 12 Month:
Downloads:
Abtractviews: