C. Jarzebowski, A. Kwaschik (Hg.), Performing Emotions (H. Ziegler)