O. de Lapparent, Raymond Aron et l'Europe (Matthias Oppermann)