M. Hochedlinger, Aktenkunde (Françoise Hildesheimer)