E. Kolb, E. Müller-Luckner (Hg.), Europa vor dem Krieg von 1870. Mächtekonstellation – Konfliktfelder – Kriegsausbruch, 1987

Logo

Francia: Research in Western European History

Rights

Use and reproduction:
All rights reservedAll rights reserved

Export