H. F. K. van Nierop, Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw, 1984

Logo

Francia: Research in Western European History

Rights

Use and reproduction:
All rights reservedAll rights reserved

Export