Die Intelligenz als soziale Gruppe : Eine Besonderheit peripherer Länder oder ein gesamteuropäisches Phänomen?

Jerzy Jedlicki scharakteryzował inteligencję jako grupę społeczną specyficzną i typową dla struktur społecznych wschodniej i południowej Europy i odgrywającą szczególnie eksponowaną rolę w XIX i XX w. w tych właśnie regionach. Specyfika fenomenu inteligencji w polega m.in. na tym, że w terminem tym – jak np. w przypadku Polski, gdzie brak typowego dla Wielkiej Brytanii podziału na professionals i intellectuals – określić można wszystkie osoby, które posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy umysłowej. Inteligencję charakteryzowały świadomość grupowa i poczucie misji cywilizacyjnej wobec reszty społeczeństwa.

Logo

Joachim-Lelewel-Discussions : Contributions of the Series of Lectures of the same name at the German Historical Institute Warschau

Download

Access Statistic

Total:
Downloads:
Abtractviews:
Last 12 Month:
Downloads:
Abtractviews:

Rights

Use and reproduction: