Arapçadan Osmanlıcaya geçen huzur, hüzün ve sohbet sözcüklerinin fonetik ve semantik özgürleşmesi ve sürecin zihniyet tarihi açisindan önemi