Kida Jun'ichirō: Nihongo hakubutsukan. Akuma no moji to tatakatta hitobito. Tokushima, Tokyo: Just System, 1994. 312 S.

Preview